KLIMAVENLIG
       MAD

Et læremiddel til hjemkundskab

Projektets formål

Odense Kommune - Klimavenlig mad

Madpyramiden

Drivhuseffekten

CO2-ækvivalent

CO2-termometeret

CO2-beregner

Fødevarers klimaaftryk

Køkkenmaskiner og hårde hvidevarers klimabelastning

Klimavenlige råd

Supplerende materialer

Kontakt

 


[Op] [Ret]