KLIMAVENLIG
       MAD

Et læremiddel til hjemkundskab

Projektets formål

Odense Kommune - Klimavenlig mad

Madpyramiden

Drivhuseffekten

CO2-ækvivalent

CO2-termometeret

CO2-beregner

Fødevarers klimaaftryk

Køkkenmaskiner og hårde hvidevarers klimabelastning

Klimavenlige råd

Supplerende materialer

Kontakt

 

 

KLIMAVENLIG MAD


Foto: Colorbox

Et læremiddel til hjemkundskab

www.klimavenligmad.net

www.odense.dk/klimavenligmad

 

Forside